Ir directamente al contenido principal
Sube tu CV - Deja que las empresas te encuentren

Resultados de la búsqueda

Clasificar por: -
321 empleos

Otros candidatos también buscaron:

sin experiencia

Job Post Details

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA CENTRE EDUCATIU AL VALLÈS OCCIDENTAL - job post

GENERALITAT DE CATALUNYA
08207 Sabadell, Barcelona provincia
Crea una cuenta de Indeed antes de continuar a la página web de la empresa

Detalles del empleo

Así es cómo la información del empleo se alinea con tu perfil.

Tipo de empleo

 • Jornada completa
 • Contrato temporal

Ubicación

08207 Sabadell, Barcelona provincia

Descripción completa del empleo

Auxiliar administratiu/va per substitució a diferents centres al Vallès Occidental. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
 • Arxiu i classificació de la documentació del centre; Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc.);Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions; Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas).; Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre; Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, etc.); Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre; Manteniment de l’inventari; Control de documents comptables simples; Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.).

  • Experiència 1 mesos. No cal experiència.
  • PRIMERA ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDARIA AMB TÍTOL
  • primera etapa d'educació secundaria amb títol - primera etapa d'educació secundària completa
  • català (parlat c1 - d.funcional, escrit c1 - d.funcional)

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1613
  Deja que las empresas te encuentrenSube tu CV